Klacht tegen Dries Van Langenhove

6 juli 2023
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

Unia heeft samen met çavaria, de koepel van LGBTI+ organisaties, en Casa Rosa klacht ingediend bij het parket van Brugge tegen Dries Van Langenhove.

Waarom wordt klacht ingediend? 

Dries Van Langenhove publiceerde op 17 mei 2023 een filmpje op sociale media waarin te zien is hoe hij in Brugge een winkel binnen stapte en het winkelpersoneel ertoe aanspoorde om de regenboogvlag - meer bepaald de interseks progress variant van de regenboogvlag - aan de gevel te verwijderen. Deze vlag zou volgens Van Langenhove symbool staan voor de aanvaarding van pedofilie. Daarbij baseert Van Langenhove zich op fake news dat door extreemrechts werd gelanceerd.

Wat vragen we aan het parket? 

We vragen om te onderzoeken of Van Langenhove hiermee aanzet tot discriminatie, haat of geweld. Met zijn actie en de neerslag ervan in een filmpje creëert hij op zijn minst doelbewust een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving tegenover LGBTI+-personen.  

Daarnaast vragen we ook om te onderzoeken of er sprake is van andere strafbare feiten zoals het beschadigingsmisdrijf met haatmotief. In de nacht van 15 op 16 mei 2023 werd de desbetreffende vlag immers door onbekenden van de vlaggenmast gescheurd.

Een woordje uitleg over de regenboogvlag

De interseks progress regenboogvlag bestaat sinds 2021 en is de meest inclusieve regenboogvlag als teken van trots en diversiteit binnen de LGBTI+ gemeenschap (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transseksuele en intersekse personen…): 

  • De pijlvorm staat voor inclusie en vooruitgang.  
  • De witte, roze en lichtblauwe strepen integreren de transgendergemeenschap in de vlag. 
  • De extra bruine en zwarte kleuren vertegenwoordigen minderheden en onderdrukte groepen.  
  • Het gele vlak met de paarse cirkel in het midden staat voor de I in LGBTI+ en vraagt aandacht voor intersekse personen (mensen van wie de geslachtskenmerken niet vallen in de klassieke opdeling man/vrouw).