Ontmoeting met dagcentrum Sésame

2 februari 2016
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Leeftijd

In het kader van de opvolging van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap neemt Unia al een tijdje de huishoudelijke reglementen van dagcentra en instellingen voor personen met een handicap onder de loep. In hoeverre stemmen die overeen met het Verdrag? Het zijn immers die documenten die de regels (rechten en plichten) voor het samenleven in groep bepalen.

Voor dit dossier heeft Unia een ontmoeting gehad met mensen van dagcentrum Sésame. Zij herwerken het reglement van de voorziening. De ontmoeting gaf een gelegenheid om meerdere thema’s te bespreken rond het samenleven in groep, en om de bepalingen te overlopen die een huishoudelijk reglement moet bevatten. Verder werd ingegaan op de behoefte aan gedegen inspraak in beslissingen die de bewoners aanbelangen.