Steeds meer mensen met een uitkering dreigen geen woning te vinden

17 oktober 2018
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Andere gronden

Unia opent steeds meer dossiers van mensen die door hun financiële situatie geen dak boven hun hoofd vinden. We tellen 129 dossiers in 2017 over het criterium vermogen, dat zijn er 35% meer dan het jaar daarvoor.

‘Een verhuurder kan polsen naar de hoogte van het inkomen van de huurder. Maar weigeren op basis van de aard van het inkomen? Dat is bij wet verboden. Maar liefst 35% van de dossiers over vermogen bij Unia gaat over huurders die geen huis vinden omdat ze een uitkering van het OCMW krijgen. Ook werklozen (10%) en mensen met een handicap (8,5%) die een uitkering krijgen, stoten vaak op een njet van een huisbaas’, brengt Unia-directeur Els Keytsman in kaart.

Niet per se een job

Unia onderstreept dat een huisbaas uiteraard zeker moet zijn van de huurinkomsten vooraleer er een huurcontract getekend kan worden, ‘maar dat die inkomsten niet per se of alleen moeten komen van een job, gaat er bij velen niet in’, voegt ze eraan toe.

kwetsbare huurders

Huurders met een uitkering zijn dus kwetsbaar op onze huizenmarkt. ‘Nochtans zijn het mensen die de huur kunnen betalen. Door hen een woning te weigeren, discrimineer je’, klinkt het resoluut.

17 oktober is het Werelddag tegen Armoede.

Meer weten?

Vergelijkbare artikels

22 september 2022

Lessen uit het onthaal van Oekraïense vluchtelingen: zes organisaties schrijven rapport met aanbevelingen voor de overheden

Om Oekraïners te verwelkomen in België werden er uitzonderlijke acties en maatregelen genomen. Initiatieven waar ook andere mensen baat bij kunnen hebben. Dat staat in een rapport met aanbevelingen van het FIRM (Federaal Instituut voor de Mensenrechten) en vijf andere instellingen die actief zijn op het vlak van mensenrechten. Unia is er een van.