Lessen uit het onthaal van Oekraïense vluchtelingen: zes organisaties schrijven rapport met aanbevelingen voor de overheden

22 september 2022
Discriminatiegrond: Andere gronden

Om Oekraïners te verwelkomen in België werden er uitzonderlijke acties en maatregelen genomen. Initiatieven waar ook andere mensen baat bij kunnen hebben. Dat staat in een rapport met aanbevelingen van het FIRM (Federaal Instituut voor de Mensenrechten) en vijf andere instellingen die actief zijn op het vlak van mensenrechten. Unia is er een van.

Golf van solidariteit en uitzonderlijke maatregelen

Het FIRM, Unia, Myria, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, de Vlaamse Kinderrechtencommissaris en de Délégué général aux droits de l'enfant voor de Franse Gemeenschap juichen de golf van solidariteit toe voor de duizenden gevluchte Oekraïners. Bij hun aankomst in België konden zij in een mum van tijd gebruik maken van een nieuw registratiecentrum en noodopvangmaatregelen. De autoriteiten konden tijdelijke of langer durende huisvestingsoplossingen vinden. Alleenstaanden die zich mee inzetten voor de opvang van vluchtelingen konden hun statuut  van alleenstaande handhaven zonder verlies van inkomen of uitkering. Ook de toegang tot de arbeidsmarkt werd aanzienlijk vergemakkelijkt voor de Oekraïners.

Uitbreiding van de groepen begunstigden

De zes mensenrechteninstellingen zien reële vooruitgang bij de toegang tot diverse rechten en diensten. Zij menen dat hieruit structurele beleidsmaatregelen kunnen voortvloeien om ook andere mensen op de vlucht of kwetsbare personen te helpen.

Unia kreeg bovendien meldingen van mensen die vrezen dat huisvestingsinitiatieven alleen ten goede komen aan mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten, terwijl ook vele anderen moeilijkheden ondervinden om een woning te vinden. Hetzij doordat er een ernstig tekort is aan betaalbare woningen, hetzij doordat ze op de woningmarkt worden gediscrimineerd. Andere meldingen gingen over de voordelen die Oekraïners genieten bij de toegang tot zowel particuliere als openbare dienstverleningen. Unia intervenieerde bij bedrijven en wees op het problematisch karakter van het bevoordelen van mensen op basis van hun afkomst dat volgens de wet discriminatoir kan zijn.

De zes instellingen sturen nu samen een rapport met beleidsvoorstellen naar de federale en regionale overheden, maar ook naar private actoren zoals bedrijven en banken, met daarin een tiental aanbevelingen die kunnen helpen om de meest kwetsbare mensen de nodige steun te bieden.

Vergelijkbare artikels