Promotie van het VN-Verdrag: maart 2016

16 maart 2016
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Een overzicht van de activiteiten van Unia ter promotie van het VN-Verdrag.

4 maart: toelichting over het M-decreet op het LOP in Aalst en Dendermonde

Unia heeft op het Lokaal Overlegplatform (LOP) Aalst en dat van Dendermonde toegelicht waarom het interesse heeft voor de toepassing van het M-decreet. Er werd verduidelijkt dat Unia wat het beschermde criterium handicap betreft, bevoegd is voor meer dan het bestrijden van discriminatie. Unia volgt zowel de toepassing van redelijke aanpassingen als de evolutie naar een inclusief onderwijssysteem op.

Unia gaf voorbeelden van vaak voorkomende problemen op het vlak van redelijke aanpassingen en verduidelijkte hoe het naar aanleiding van een melding, handelt en met welk doel. Unia gaf daarnaast een eerste indruk over wat nodig lijkt om verder te evolueren naar een inclusief onderwijssysteem.

8 maart: een stand op het Salon des possibles

Unia nam deel aan de 3de editie van de beurs « Salon des possibles » van de dienst PHARE. De beurs richt zich tot jongeren die (bijna) afgestudeerd zijn in het bijzonder onderwijs en hun omgeving en geeft informatie over de mogelijkheden voor hun leven na de school. Het gaat om informatie over wonen, dagactiviteiten, gevoelsleven, rechten en inkomen.

Unia nam van de gelegenheid gebruik om zich bij deze groep mensen bekend te maken en hen te informeren over ons werk voor gelijke kansen en tegen discriminatie en over de opvolging van het VN-Verdrag.

Vergelijkbare artikels

4 februari 2021

Onderwijs: België opnieuw veroordeeld wegens gebrek aan inclusie van kinderen met een verstandelijke beperking

Het Europees Comité voor sociale rechten heeft een beslissing genomen over het recht op inclusief onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking, met name in het onderwijs van de Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenschap): België wordt opnieuw veroordeeld. Drie jaar geleden werd ons land al veroordeeld op dit punt. Destijds ging het over het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.