Trainingsmateriaal inclusief onderwijs IE+

20 januari 2021
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Unia werkte met verschillende onderwijspartners voor het project IE+ Promoting positive attitudes and evidence-based policy for inclusive education van Inclusion Europe trainingsdagen en -materiaal over inclusief onderwijs uit. 

Op deze pagina kan je interviews bekijken over waarom inclusie belangrijk is, hoe we dit kunnen bereiken en hoe zo’n inclusief traject ervaren wordt. Bij elk van deze interviews horen een aantal reflectievragen. Deelnemers konden zich inschrijven voor inspiratietafels met verschillende experten. De gesprekken tijdens deze inspiratietafels kan je ook herbekijken. Tot slot publiceerden we enkele infobladen waarin telkens een onderwijsaspect bondig wordt uitgelegd.

Inclusief onderwijs als mensenrecht

Professor onderwijsrecht aan de KULeuven Willems legt uit waarom inclusief onderwijs een mensenrecht is en wat dit betekent voor het onderwijsbeleid en voor de scholen. 

Socio-ecologische benadering

De socio-ecologische benadering sluit aan bij de sociale visie op handicap en gaat uit van het idee dat individuen en hun omgeving niet onafhankelijk van elkaar bestaan. Elisabeth De Schauwer van de vakgroep orthopedagogiek van de UGent legt uit hoe we het individu en de omgeving best op elkaar afstemmen.

Getuigenis van een leerling

Wout Hertens vertelt over zijn Future Dream Book en zijn inclusief traject op school.

Inspiratietafels

Inspiratietafel kwaliteitsvol inclusief onderwijs, deel 1: referentiekader onderwijskwaliteit

Inspiratietafel kwaliteitsvol inclusief onderwijs: deel 2: Toezichtskader, onderzoek en terreinverkenning

Inspiratietafel inclusieve klaspraktijken

Inspiratietafel inclusieve schoolvisie en organisatie: deel 1

Inspiratietafel inclusieve schoolvisie: deel 2

Inspiratietafel inclusieve schoolvisie: deel 3

Inspiratietafel Universeel ontwerp in de klas: Deel 1

Inspiratietafel Universeel ontwerp in de klas: Deel 2

Inspiratietafel evaluatiecommissie ondersteuningsmodel deel 1: Bespreking aanbevelingen evaluatiecommissie.

Inspiratietafel evaluatiecommissie ondersteuningsmodel deel 2: Betrekken van ouders en visie op inclusief onderwijs.

Inspiratietafel evaluatiecommissie ondersteuningsmodel deel 3: Samenwerking tussen actoren en basiszorg.

Inspiratietafel school zonder straf deel 1.

Inspiratietafel school zonder straf deel 2.

Inspiratietafel school zonder straf deel 3.

Vergelijkbare artikels

4 februari 2021

Onderwijs: België opnieuw veroordeeld wegens gebrek aan inclusie van kinderen met een verstandelijke beperking

Het Europees Comité voor sociale rechten heeft een beslissing genomen over het recht op inclusief onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking, met name in het onderwijs van de Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenschap): België wordt opnieuw veroordeeld. Drie jaar geleden werd ons land al veroordeeld op dit punt. Destijds ging het over het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.

29 oktober 2020

Afstandsonderwijs: Unia vraagt extra aandacht voor kwetsbare groepen

Niet alle leerlingen en studenten zijn gelijk als het gaat om de recente beslissingen over afstandsonderwijs in het middelbaar en hoger onderwijs. Om te voorkomen dat zij in de komende weken/maanden afhaken of hun studie opgeven, moet er rekening worden gehouden met de moeilijke situatie van leerlingen en studenten uit kwetsbare groepen. Unia roept de betrokken onderwijsinstellingen dan ook op om bij de praktische organisatie van cursussen en bij hun evaluatiemethoden rekening te houden met álle leerlingen en studenten.