Skeyes veroordeeld voor leeftijdsdiscriminatie

2 december 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd

De arbeidsrechtbank van Brussel heeft Skeyes, het vroegere Belgocontrol, veroordeeld voor leeftijdsdiscriminatie. Het bedrijf weigert om sollicitanten ouder dan 25 uit te nodigen op de aanwervingsexamens. De rechter verbiedt het hanteren van die leeftijdslimiet en kent een schadevergoeding toe aan zeven kandidaat-verkeersleiders omdat ze geweigerd werden omwille van hun leeftijd. Unia trok naar de rechter omdat verschillende pogingen om de kwestie op te lossen op niets uitdraaiden. 

De luchtverkeersleider argumenteerde dat de veiligheid van het luchtruim boven België in gedrang zou komen als het sollicitanten aannam ouder dan 25. De cognitieve prestaties van die groep zouden volgens het bedrijf niet goed genoeg meer zijn. Volgens Unia was dit gebaseerd op vooroordelen. Op basis van de argumenten van de partijen oordeelt nu ook de rechter dat de leeftijdsbeperking onwettig is,’ vertelt Unia-directeur Els Keytsman.   

Schadevergoeding en dwangsom 

‘Tijdens de onderhandelingen die aan de rechtszaak voorafgingen, vroeg Unia aan het bedrijf in kwestie om objectieve en redelijke argumenten op tafel te leggen. Die kwamen er maar niet. Het bedrijf kon de leeftijdsbeperking niet rechtvaardigen. Omdat er volgens ons niemand boven de wet staat, trokken we naar de arbeidsrechtbank,’ gaat ze verder. 

Het bedrijf moet nu aan de zeven kandidaat-luchtverkeersleiders een schadevergoeding betalen van zes maanden brutoloon. ‘Als Skyes niet ophoudt met de leeftijdsbeperking te gebruiken, moet het bovendien een dwangsom van 500 euro per dag betalen,’ staat in het vonnis

Onderschat probleem 

Leeftijdsdiscriminatie is een probleem waar lang niet over werd gesproken. ‘Het is vaak nog maatschappelijk aanvaard om mensen anders te behandelen naargelang hun leeftijd. Soms is dat gerechtvaardigd en wettelijk vastgelegd, maar in veel gevallen gaat het over willekeur. Dit vonnis illustreert dat een onderscheid op basis van leeftijd niet zomaar kan op basis van een aanvoelen of vooroordeel: het moet onderbouwd worden,’ klinkt het bij Unia.  

Meer meldingen leeftijdsdiscriminatie  

Hoewel het probleem lang onder de radar bleef, ziet Unia steeds meer dossiers over mogelijke leeftijdsdiscriminatie. ‘We zagen een gemiddelde stijging van bijna 35 procent in 2018 tegenover de afgelopen 5 jaren: van 93 dossiers in 2013 naar 152 in 2018. Die toename linken we aan de toegenomen persaandacht voor het thema. Van de 152 dossiers die we vorig jaar openden rond leeftijdsdiscriminatie, speelden 78 situaties zich af op de werkvloer, voornamelijk tijdens het solliciteren. Gevolgd door 44 dossiers over klanten van bijvoorbeeld verzekeringen of banken die omwille van hun leeftijd werden benadeeld.’ 

Unia vindt het belangrijk dat leeftijdsdiscriminatie onder de aandacht komt. ‘Mensen die leeftijdsdiscriminatie zien, kunnen zelf ook altijd naar een advocaat stappen of een vakbond inschakelen,’ raden ze tot slot aan.