Arbeidsrechtbank Brussel (Nederlandstalige), 26 november 2019

26 november 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Skeyes, het autonoom overheidsbedrijf dat instaat voor de Belgische luchtverkeersleiding, is in eerste aanleg veroordeeld wegens leeftijdsdiscriminatie. Het bedrijf laat enkel kandidaten tot en met 25 jaar toe om deel te nemen aan de aanwervingsexamens. De rechtbank beveelt de stopzetting van de discriminatoire praktijk, zoniet moet Skeyes een dwangsom betalen.

Skeyes roept de veiligheid van het luchtverkeer in als reden om de discriminatie te rechtvaardigen. Unia vindt, en wordt daarin gevolgd door de rechter, dat de veiligheid ook gegarandeerd is met minder verregaande maatregelen dan een dergelijk laag leeftijdsonderscheid.

Zeven individuele slachtoffers van de discriminatie kwamen tussen in de rechtszaak. Zij kregen van de rechter elk een schadevergoeding.

Unia was betrokken partij. 

Datum: 26 november 2019

Instantie: arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: leeftijd