Toegankelijkheid personen met een handicap: Brusselse gemeenten zetten zich in

11 december 2015
Discriminatiegrond: Handicap

Dat bleek gisteren uit de studievoormiddag van het Centrum rond toegankelijkheid. 85 deelnemers, vooral mensen die werken bij de Brusselse gemeenten, verzamelden om na te denken over het thema. Ze werden ontvangen in de Militiezaal van het Brusselse stadhuis, een geklasseerde ruimte die toch toegankelijk is gemaakt voor mensen met een beperking.

Nagenoeg alle Brusselse gemeenten, 18 van de 19, waren vertegenwoordigd op de studievoormiddag. Samen met gespecialiseerde toegankelijkheidsbureaus en verschillende diensten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bespraken ze de ondersteuning en mogelijke partnerschappen waarop gemeenten een beroep kunnen doen om hun diensten en infrastructuur toegankelijk te maken voor alle burgers.

Daarnaast werden verschillende goede voorbeelden besproken, zoals de stad Brussel die een toegankelijkheidsaudit heeft laten uitvoeren van al zijn administratieve gebouwen. Daarop heeft de stad de uit te voeren werken in 3 categorieën verdeeld: eenvoudig uit te voeren aanpassingen (die zullen gebeuren in 2016); en uitgebreide aanpassingen en verbouwingen (die vanaf 2017 één na één zullen gebeuren tot alles toegankelijk is). Maar ook de gemeente Vorst onderneemt actie: het hele geklasseerde gemeentehuis wordt onder handen genomen om het voor iedereen toegankelijk te maken.

Met deze studievoormiddag wilde het Centrum onder de aandacht brengen dat er dringend werk moet worden gemaakt van een actieplan met een duidelijke timing. Aan toegankelijkheid moet gewerkt worden door de verschillende overheden op de  verschillende niveaus. Een plan met een duidelijk tijdspad.

15 procent van de bevolking heeft een handicap. Meer dan 30 procent van de mensen heeft problemen met toegankelijkheid. Voor hen verwachten we 100 procent toegankelijkheid!

De presentaties van onze studievoormiddag vindt u onder aan de Franstalige versie van deze pagina.

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.