Twee sporen tegen discriminatie (opinie in Visie)

3 mei 2019
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

Wat als een bedrijf een sollicitant niet aanneemt omdat die van Marokkaanse origine is of te oud zou zijn? In België hebben we daar een afdoend antwoord op: de Antidiscriminatiewet. Die beschermt de sollicitant en roept de werkgever op het matje. Daarmee geven we als samenleving een belangrijk signaal aan de werkgevers: wie niet horen wil, moet voelen. Want iedereen weet intussen dat discriminatie verboden is.   

Bij Unia pleiten we ook voor een andere, zachtere benadering: het voorkomen van discriminatie. Dat lijkt ons even belangrijk. Dat is bijvoorbeeld een werkgever die via onze quick scan, een snelle inventarisatie, ziet wat er al bestaat om de diversiteit op de werkvloer in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld flexibele uurroosters tijdens het vasten of oudere werknemers die stages kunnen lopen om nieuwe vaardigheden te leren.  

Samen met het bedrijf drukken we risico’s op discriminatie de kop in, waardoor de onderneming nog op tijd kan ingrijpen. Blijft het bedrijf toch hardleers? Dan is er nog steeds de dreiging dat een firma veroordeeld wordt door een arbeidsrechter. Voor ons is het dus een en-en-verhaal: een breder tweesporenbeleid dat gericht is op preventie en handhaving.  

Die dubbele aanpak is geen overbodige luxe in tijden waarin werknemers en sollicitanten nog steeds uitgesloten worden vanwege een kenmerk dat niets zegt over hun capaciteiten. Daar zijn al tig onderzoeken en studies over gepubliceerd. Vandaag zijn er geen regels die werkgevers aansporen om een preventiebeleid tegen discriminatie te installeren. Bij Unia vinden we dat die er nu moeten komen. 

Voor flagrante inbreuken op de Antidiscriminatiewet zijn er geen excuses. Die moeten aangepakt worden. Dat zijn we als samenleving verplicht aan de slachtoffers van discriminatie en racisme. Maar voorkomen dat er überhaupt slachtoffers kunnen zijn, is minstens even belangrijk.  

Els Keytsman, co-directeur Unia

Dit opiniestuk verscheen in de Visie van vrijdag 3 mei 2019.