Eerste Brussels jaarverslag

13 november 2023
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

Unia stelt het eerste jaarverslag voor dat volledig aan haar activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) is gewijd. De Brusselse dossiers vertegenwoordigden meer dan 20% van alle dossiers van Unia in 2022.

Vooral dossiers binnen het domein werk 

Unia behandelde 414 dossiers in Brussel in 2022, goed voor 22% van het totale aantal dossiers. Ongeveer 6 op de 10 was juridisch gegrond. De meeste dossiers openden we binnen het domein werk (136). Handicap was dan weer het meest voorkomende discriminatiecriterium (bijna 29% van de dossiers), met name het weigeren van redelijke aanpassingen op het werk. De ‘raciale’ criteria vertegenwoordigden iets meer dan 24% van de dossiers. 

Woningtekort bevordert discriminatie 

Op het gebied van goederen en diensten (104 dossiers) staat huisvesting aan de top, met 55 dossiers. Brussel is het sterkst vertegenwoordigd in de huisvestingsdossiers van Unia. Het meest voorkomende discriminatiecriterium is vermogen, met 41% van de dossiers, gevolgd door ‘raciale’ criteria.

Onderwijs op de 3de plaats

Unia opende 83 dossiers. Dit is goed voor 30% van de 275 onderwijsdossiers die Unia opende, voor alle gewesten samen. 42% van de dossiers hadden betrekking op het hoger onderwijs.

Voorwaarden voor discriminatietests op het vlak van huisvesting versoepeld 

Dankzij een nieuwe ordonnantie van juni 2022 tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode is het nu mogelijk om proactief discriminatietests te gebruiken, op voorwaarde dat ze niet provocerend zijn. De expertise en het advies van Unia speelden een belangrijke rol bij het verankeren van deze tests in de Code. 

Personen met een handicap slachtoffer van automatische parkeerhandhaving 

Unia was zeer actief op het vlak van de scancars. Het parkeertoezicht werd geautomatiseerd in verschillende Brusselse gemeenten met behulp van dergelijke voertuigen. Voor mensen met een handicap vormt dit systeem een probleem. 

Unia en het Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles hebben juridische stappen ondernomen. De rechtbank besliste in mei 2022 dat dit systeem leidt tot indirecte discriminatie. Daarop heeft het BHG haar parkeerordonnantie aangepast. Maar de genomen maatregelen blijven een disproportionele impact hebben op personen met een handicap en de mensen die hen bijstaan. Unia volgt het dossier verder op de voet. 

Meer structurele begeleiding 

Unia behandelde niet alleen dossiers, maar bracht ook verschillende adviezen en aanbevelingen uit en deelde haar ervaring in talrijke stuurgroepen en overlegorganen in Brussel. We hebben met name ondersteuning geboden bij de denkoefening over het Brusselse proces van codificatie van antidiscriminatieteksten en het regionale plan ter bestrijding van racisme. 

De Brusselse regio staat voor specifieke uitdagingen, zoals het grote aantal racistische feiten, discriminatie op het gebied van huisvesting of de inclusie van mensen met een handicap in alle sectoren. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, werkt Unia nauw samen met de Brusselse instellingen, die proactief optreden en er alles aan doen om discriminatie te bestrijden en diversiteit te bevorderen.