Eerste Brussels Wetboek voor gelijkheid

9 april 2024
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

Unia verwelkomt de goedkeuring van het Brussels Wetboek voor gelijkheid, antidiscriminatie en bevordering van diversiteit (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, COCOM en COCOF). Tegelijk benadrukken we de noodzaak aan een specifiek overlegorgaan om de consistentie van de verschillende wetgevingen op nationaal niveau te waarborgen.

  Algemeen kader aanbevolen door Unia sinds 2019

  Omwille van de vele ordonnanties en decreten in Brussel, had Unia een aanbeveling geformuleerd in haar memorandum voor de verkiezingen van 2019. We adviseerden de goedkeuring van een algemene kaderordonnantie die onmiddellijk van toepassing zou zijn op alle Brusselse regionale bevoegdheden en een antwoord zou bieden op de gebrekkige algemene coherentie.

  We zijn verheugd dat we gehoord zijn en we feliciteren alle Brusselse overheden, assemblees, ministers en administraties die zich hebben ingezet om dit aanzienlijke werk af te ronden.

  Versterking van sancties en enkele nieuwigheden

  De verschillende bestaande teksten zijn gebundeld in één enkel Wetboek. Maar dat is niet alles. Er is ook een substantiële vooruitgang op het gebied van bescherming tegen discriminatie:

  • toevoeging van het beschermde criterium van gezinsverantwoordelijkheden en alleenouderschap
  • versterking van sancties bij discriminatie
  • integratie van redelijke aanpassingen door associatie, meervoudige en intersectionele discriminaties
  • meer volledig criterium van gezondheidstoestand (verleden, heden en toekomst)
  • uitbreiding van het criterium van sociale afkomst naar sociale oorsprong en conditie

  Uniformiteit van verschillende wetgevingen voor meer bescherming

  Sinds de goedkeuring van antidiscriminatiewetgeving in de jaren 2007-2008 hebben zowel het federale niveau als de gemeenschappen en gewesten hun respectieve wetgevingen geëvalueerd en/of verbeterd. Helaas hebben alle partijen afzonderlijk stappen gezet. Daardoor is het antidiscriminatierechtlandschap vandaag de dag veel minder coherent dan het oorspronkelijk was: verschillende terminologieën over de definitie van criteria, variabele opvatting van meervoudige/intersectionele discriminaties, verschillen in bedragen van forfaitaire schadevergoedingen, enz.

  Daarom vraagt Unia in haar memorandum voor de verkiezingen van juni 2024 aan de verschillende entiteiten om een interministeriële conferentie of een specifiek overlegorgaan op te richten om te waken over de uniformiteit van de verschillende wetgevingen.

  Het is door middel van een samenhangend en volledig systeem dat slachtoffers van discriminatie het best beschermd kunnen worden.

  Lees ook: