Voor het eerst veroordeelt Justitie een verzekeraar die een HIV-besmette vrouw had geweigerd

23 juni 2017
Discriminatiegrond: Andere gronden

Op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per vastgestelde schending heeft de rechtbank van koophandel van Brussel verzekeringsmaatschappij Cardif bevolen een einde te maken aan een discriminerende praktijk waarbij ze een HIV-besmet persoon een verzekering had geweigerd.

Zo geeft de rechtbank een dame gelijk, die in het kader van een hypothecaire lening geen schuldsaldoverzekering kon afsluiten omdat ze seropositief was. Nadat ze een rechtszaak had aangespannen, heeft ook Unia zich bij de zaak gevoegd.

Cardif, een filiaal van de groep BNP Paribas, had voor de rechtbank aangevoerd dat, aangezien het risico onmogelijk te evalueren viel, ze geen andere keuze had dan deze dame de dekking te weigeren.

Voor Unia zijn de zaken duidelijk. De door de verzekeraar toegelichte weigering was wel degelijk een schending van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie, die 19 criteria, waaronder de gezondheidstoestand, beschermt.

"We zijn tevreden met deze uitspraak. De contractuele vrijheid van de verzekeraar is niet absoluut en wordt met name beperkt door de antidiscriminatiewetgeving. Een HIV-patiënt een schuldsaldoverzekering weigeren, is die persoon meteen ook de toegang tot eigendom beletten; in feite komt het erop neer dat die dame het uitzicht op een levensproject wordt ontzegd, wat hoogst onrechtvaardig is."

We wijzen erop dat uit een recente onderzoeksstudie naar discriminaties van seropositieve personen blijkt dat een derde van de meldingen van met HIV-besmette personen die bij Unia binnenkomt, betrekking heeft op de toegang tot en het aanbod aan goederen en diensten. In de meeste gevallen ging het om een weigering van verzekering. Voor HIV-besmette personen heeft dat soort administratieve verwikkelingen nogal wat gevolgen, die zich niet enkel beperken tot het ontzeggen van een gelijke behandeling. Ze roepen negatieve gevoelens (onrechtvaardigheid, verlating, verraad, schaamte) op, die de gezondheidstoestand van HIV-besmette personen nog kunnen verergeren.

Vergelijkbare artikels

22 september 2022

Lessen uit het onthaal van Oekraïense vluchtelingen: zes organisaties schrijven rapport met aanbevelingen voor de overheden

Om Oekraïners te verwelkomen in België werden er uitzonderlijke acties en maatregelen genomen. Initiatieven waar ook andere mensen baat bij kunnen hebben. Dat staat in een rapport met aanbevelingen van het FIRM (Federaal Instituut voor de Mensenrechten) en vijf andere instellingen die actief zijn op het vlak van mensenrechten. Unia is er een van.