Ondernemingsrechtbank Brussel (Franstalige), 23 juni 2017

23 juni 2017
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Brussel

Een dame wenst haar hypothecaire lening te koppelen aan een verzekering tegen het nog verschuldigd saldo, maar wordt omwille van haar seropositiviteit geweigerd. De verzekeraar weigerde haar vraag tot tweemaal toe en verduidelijkte dat zijn weigering gehandhaafd bleef welke ook het te verzekeren bedrag was of de loopperiode van de verzekering.

Criterium: handicap / gezondheidstoestand

Datum : 23 juni 2017

Instantie : Handelsrechtbank Brussel

Beslissing:

De rechtbank wijst erop dat de contractuele vrijheid van de verzekeraar niet absoluut is en dat hij gebonden is door de antidiscriminatiewetgeving. Het onvoorwaardelijk weigeren van de verzekering op grond van de seropositiviteit vormt een discriminatie. De twee voorgaande weigeringen konden de toets ten aanzien van de antidiscriminatiewetgeving wel doorstaan. De rechtbank beveelt de staking van de discriminatie en heeft het slachtoffer de forfaitaire schadevergoeding van 1300 € toegekend.

Afgekort: Hrb.Brussel, 23-06-2017