Is Unia actief in Vlaanderen?

Ja. Unia is als interfederaal gelijkheidsorgaan ook in Vlaanderen actief.

Unia is bevoegd voor discriminatie op grond van nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, geloof of levensbeschouwing, handicap, leeftijd, seksuele oriëntatie, gezondheidstoestand, vermogen, fysieke kenmerken, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, geboorte en sociale afkomst of toestand.

Sinds 15 maart 2023 worden Vlaamse bevoegdheden zoals de Vlaamse huurmarkt, het Nederlandstalig onderwijs of de dienstverlening van De Lijn verder opgevolgd door het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI).
Daarnaast is Unia in Vlaanderen net als in Brussel en in Wallonië bevoegd voor álle federale bevoegdheden. Denk bijvoorbeeld aan haatspraak en haatmisdrijven, discriminatie op de werkvloer, horeca, commerciële activiteiten, banken en verzekeringen, consumentenrechten, rechten van patiënten, volksgezondheid, openbaar vervoer (NMBS, MIVB, TEC), defensie, politie en justitie…

Unia is dus bevoegd om in Vlaanderen gelijkheid te promoten en discriminatie en racisme te bestrijden. Concreet blijven we in Vlaanderen de volgende opdrachten uitvoeren:

  • ondersteunen van iedereen die gediscrimineerd wordt
  • bijstaan van iedereen die slachtoffer is van haatspraak of een haatmisdrijf 
  • rechten van personen met een handicap beschermen
  • rapporteren aan nationale en internationale instellingen
  • onderzoek laten verrichten
  • adviezen en aanbevelingen formuleren
  • structurele ondersteuning bieden aan lokale besturen en andere partners
  • vormingen aanbieden 

Twijfel je? Contacteer ons en we helpen je gericht verder.