Waarom reageert Unia niet op mijn tweet?

Unia behandelt geen meldingen via Twitter. Wil je een melding doen of een vraag stellen aan Unia? Gebruik dan ons meldingsformulier.  

Unia ontvangt jaarlijks meer dan 10.000 meldingen en dus tientallen meldingen per werkdag. Elke melding behandelen we zo snel en zo goed mogelijk. Om die kwaliteit te verzekeren, is het essentieel dat je ons meldingsformulier gebruikt.  

  • Via het meldingsformulier kan je gerichte info geven over de feiten waarover je een melding wil doen of een vraag wil stellen. Zo ben je niet beperkt tot 280 tekens.  
  • Je melding en je persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door een Unia-medewerker. Die vertrouwelijkheid is belangrijk en kunnen we niet verzekeren via sociale media.  
  • In het meldingsformulier krijg je bovendien heel wat extra informatie over de wetgeving rond het domein waarover je een melding doet of een vraag stelt.  
  • Door je melding te doen via het meldingsformulier, help je ons om gericht te rapporteren over discriminatie en ongelijkheid in België en om de vinger aan de pols te houden.  

Unia toetst je melding of vraag telkens aan de antidiscriminatiewetgeving: we doen dus een juridische analyse, die niet samen te vatten is in amper 280 tekens.  

Een tip: ook als je bepaalde feiten alleen wil melden en geen persoonlijke reactie verwacht van Unia, kan je ons meldingsformulier gebruiken. Op het laatste scherm vink je dan aan dat je de feiten alleen wil melden.