Over ons: versie in gemakkelijke woorden

  Unia wil dat iedereen dezelfde kansen krijgt

  Unia komt in België op tegen discriminatie.

  Discriminatie wil zeggen dat je anders wordt behandeld dan een andere persoon.

  Zonder goede reden.

  Alleen omdat je anders bent dan de anderen.

  Bijvoorbeeld omdat je een handicap hebt of omdat je een andere huidskleur hebt.

  We noemen dat verschil een ‘persoonlijk kenmerk’.

  Een persoonlijk kenmerk is iets waardoor je verschilt van andere personen.

  Enkele voorbeelden van persoonlijke kenmerken:

  • Handicap: je omgeving is niet aangepast aan wat je nodig hebt. Je kan daardoor niet alles doen.
   Bijvoorbeeld:
   • Je kan je niet goed verplaatsen
   • Je ziet niet goed
   • Je hoort niet goed
   • Je hebt extra hulp nodig om iets te begrijpen

  Ook als je voor een lange periode ziek bent, kan dit een handicap zijn.

  • Leeftijd: mensen vinden je ‘te oud’ of ‘te jong’.
  • Seksuele oriëntatie: als man of vrouw voel je je aangetrokken tot iemand van het ander geslacht en/of hetzelfde geslacht. 
  • Racisme: mensen denken dat je minder bent omdat je een andere huidskleur hebt, of van een ander land komt, …

  Er zijn veel verschillende soorten persoonlijke kenmerken.

  De wet in België beschrijft 19 verschillende persoonlijke kenmerken.

  Word je anders behandeld, alleen omdat je een van deze persoonlijke kenmerken hebt?

  En zijn er geen goede redenen waarom je zo behandeld wordt?

  Dan word je gediscrimineerd.

  Wat doet Unia?

  Unia helpt je

  Iedereen heeft in België het recht op gelijke kansen.

  Dat wil zeggen dat je behandeld moet worden als alle andere mensen

  Zelfs al ben je anders.

  Merk je dat je niet behandeld wordt zoals iemand anders?

  Dan kan je dat laten weten aan Unia.

  Dat kan je doen door een formulier in te vullen op onze website.

  Je kan ook gratis bellen naar het nummer 0800 12 800.

  Unia helpt je dan en geeft je meer informatie.

  Samen zoeken we naar een oplossing.

  Unia leert je wat je rechten zijn,
  en hoe je beter voor jezelf kan opkomen. 

  Iedereen in België heeft rechten.

  Je hebt bijvoorbeeld het recht om ergens te wonen.

  Je hebt ook het recht om een eigen mening te hebben.

  Zo zijn er heel veel rechten.

  Ook jij hebt dezelfde rechten als iedereen.

  Maar niet iedereen weet wat zijn of haar rechten zijn.

  Daarom geeft Unia uitleg over onze rechten in publicaties.

  Een publicatie is bijvoorbeeld een boekje, een folder, een flyer of een brochure.

  Bijvoorbeeld: iedereen heeft het recht om te werken.

  Maar iemand met een handicap heeft meer moeilijkheden om te werken dan een andere persoon.

  Ook omdat mensen geloven dat mensen met een handicap minder kunnen dan andere mensen.

  Unia verzamelde daarom alle info hierover in een brochure.

  Van die brochure bestaat ook een easy-to-read-versie.

  Die kan je hier lezen.

  Unia maakt ook campagnes.

  Een campagne is een manier om zoveel mogelijk mensen tegelijk te informeren en te sensibiliseren.

  Unia hangt bijvoorbeeld posters op.

  Of maakt een filmpje dat uitlegt wat je rechten zijn.

  Met een campagne laat Unia iedereen weten

  dat je het recht hebt om op dezelfde manier behandeld te worden als iemand anders.

  Bijvoorbeeld: mensen met een handicap hebben rechten zoals iedereen.

  Daarom brengt Unia een filmpje uit.

  Die video is gemaakt door mensen die zelf een handicap hebben.

  De video legt uit welke rechten je hebt.

  Unia geeft raad

  Je rechten zijn vastgelegd in wetten.

  Een wet verzamelt allerlei regels, en maakt ze verplicht.

  Unia doet aanbevelingen aan de mensen die de wetten maken.

  Een aanbeveling is een tekst die tips geeft om iets te verbeteren.

  Bijvoorbeeld: kinderen die doof zijn, hebben ook het recht om naar school te gaan.

  Unia schrijft daarom een aanbeveling hierover.

  Daarin staan tips over hoe een school zich kan aanpassen aan dove leerlingen.

  Unia doet onderzoek

  Unia wil ook weten of in België iedereen gelijk behandeld wordt.

  Daarom vergelijken we bij Unia cijfers en doen we onderzoek.

  Die cijfers en studies deelt Unia met de overheid en de samenleving.