Aanbeveling: inclusie van dove leerlingen in het onderwijs

28 november 2016
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Vlaamse Overheid

Vandaag kunnen dove leerlingen naar school gaan in het gewone onderwijs met een tolk of in het buitengewoon onderwijs. De lessen volgen via een tolk is een redelijke aanpassing, maar het is geen inclusie. Unia pleit ervoor om vandaag te beginnen met de volwaardige inclusie van dove personen in het gewone onderwijs.

Unia schreef een aanbeveling waarin we uitleggen dat op korte termijn de redelijke aanpassingen voor dove personen in het gewone onderwijs beter kunnen. Op lange termijn pleiten we voor de uitbouw van een inclusief systeem waarin dove personen volwaardig aan het onderwijs kunnen deelnemen.