20 jaar actie, 20 standpunten (2013)

In februari 1993 werd de wet tot oprichting van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding goedgekeurd. Hoewel zijn takenpakket sindsdien met onder meer ‘niet-raciale’ discriminatie is uitgebreid, heeft het Centrum zijn oorspronkelijke opdrachten – racismebestrijding en verdediging van de grondrechten van vreemdelingen – al die tijd niet uit het oog verloren, integendeel.

De context is intussen wel ingrijpend veranderd door de digitale revolutie, 9/11, de economische en de sociale crisis. De mythe van de ‘nulmigratie’ is inmiddels doorgeprikt, die van de eenrichtingsintegratie nog niet helemaal.

Op welke fronten voert het Centrum vandaag actie? Waar draait het bij racismebestrijding precies om? Is de definitie van dat begrip zelf niet aan herziening toe? Hoe kan het Centrum zijn ervaring beter inzetten, leren uit zijn fouten, zijn deskundigheid ten dienste stellen van het algemeen belang? Heeft het Centrum – naast het verdedigen van individuele rechten – niet meer dan ooit als taak de oogkleppen te doen vallen?

In '20 jaar actie. 20 standpunten. Reflecties over de eerste opdrachten van het Centrum' geven twintig ‘getuigen’ van de acties die het Centrum in de loop der tijd heeft gevoerd, hun kijk op deze kwesties. Het gaat om juristen, kunstenaars, sociologen, filosofen, (voormalige) mandatarissen van het Centrum en gewone burgers die hun bezorgde of optimistische, maar altijd uiterst genuanceerde visie geven op de uitdagingen die zich aftekenen.

Je kan de digitale versie van '20 jaar actie. 20 standpunten' op deze pagina downloaden. Wij wensen je veel leesplezier toe.

Downloads