Discriminatie van personen van Afrikaanse origine (2022)

Vandaag staan de ongelijkheid en discriminatie waarmee personen van Afrikaanse origine te maken krijgen, meer dan ooit in het brandpunt. Naar aanleiding van de internationale dag tegen racisme 2022 publiceert Unia een analyse over deze thematiek.

De actualiteit maakt duidelijk dat racisme en discriminatie veel gezichten hebben en zich anders kunnen uiten naargelang de groep of de personen waarom het gaat. Zo verschillen niet alleen de stereotypen en vooroordelen die over hen bestaan, maar ook hun maatschappelijke posities. Die verschillen vergen ook een verschillende benadering. Daarom onderzoekt Unia in dit rapport de discriminatie waarmee deze groep te maken krijgt.

In dit rapport bouwt Unia verder op eerdere rapporten uit 2011 en 2017 die ingingen op de discriminatie van personen van Afrikaanse origine. In 2011 onderzochten we met welke stereotypen en vormen van discriminatie ze worden geconfronteerd. De koloniale geschiedenis van België bleek een sterke invloed te hebben op de beeldvorming over mensen van Afrikaanse origine. In 2017 vulden we dit aan met een overzicht van de dossiers over discriminatie van personen met een zwarte huidskleur en een bespreking van de problemen.

In 2022 bouwen we hierop verder. Er zijn recent heel wat initiatieven op erg diverse domeinen genomen. Het is onmogelijk om die allemaal te bespreken. Daarom beperken we ons tot de thema’s waarover Unia een grote expertise bezit. Dit rapport bestaat uit drie grote delen: 

  1. Cijfers over meldingen en dossiers die Unia de voorbije tien jaar behandelde;
  2. Werk, huisvesting en onderwijs: drie grote domeinen waarop discriminatie en ongelijkheid zich bijzonder sterk laten voelen;
  3. Hete hangijzers en dekolonisering.

Tot slot formuleren we enkele aanbevelingen.