Care en transculturele Vaardigheden - Colloquium (28/10/2011)

Het Centrum heeft intern een Werkgroep Care opgericht. Deze werkgroep legt zich vooral toe op de strijd tegen discriminatie en het bevorderen van diversiteit in de sector van de gezondheidszorg, de ‘Care-sector’. Het is hierop dat de organisatie van het colloquium over Care en transculturele vaardigheden aansluit.

Care en transculturele Vaardigheden - Colloquium (28/10/2011)

Zorgverleners zien zich inderdaad steeds vaker genoodzaakt om hun professionele praktijken onder de loep te nemen, net als hun omgang met mensen met andere referentiekaders en specifieke problemen. Deze reflectiedag met mogelijkheid tot debat, streeft naar een verduidelijking van de draagwijdte van dit grondmotief, dat stelt dat mensen op een gelijke manier moeten worden behandeld, rekening houdende met hun respectievelijke verschillen.