Care en transculturele Vaardigheden - Colloquium (28/10/2011)

Het Centrum heeft intern een Werkgroep Care opgericht. Deze werkgroep legt zich vooral toe op de strijd tegen discriminatie en het bevorderen van diversiteit in de sector van de gezondheidszorg, de ‘Care-sector’. Het is hierop dat de organisatie van het colloquium over Care en transculturele vaardigheden aansluit.

Zorgverleners zien zich inderdaad steeds vaker genoodzaakt om hun professionele praktijken onder de loep te nemen, net als hun omgang met mensen met andere referentiekaders en specifieke problemen. Deze reflectiedag met mogelijkheid tot debat, streeft naar een verduidelijking van de draagwijdte van dit grondmotief, dat stelt dat mensen op een gelijke manier moeten worden behandeld, rekening houdende met hun respectievelijke verschillen.

Vergelijkbare publicaties

17 november 2021

COVID-19: een test voor de mensenrechten - tweede rapport (2021)

{title}

Unia volgt de aanpak van de coronapandemie op de voet. Die aanpak heeft immers nauwe banden met de antidiscriminatiewetgeving, de bescherming van minderheden, de inclusie van iedereen en dus ook de meest kwetsbaren onder ons en uiteraard de toegang tot en de daadwerkelijke uitoefening van mensenrechten voor iedereen. Het is vanuit deze invalshoek dat wij, als nationale mensenrechteninstelling en gelijkheidsorgaan, een tweede editie van het rapport ‘COVID-19: een test voor de mensenrechten’ (november 2021) publiceren.