Jaarverslag 2017: Stilstand is geen optie

2017 was een rumoerig jaar. De debatten rond de thema’s van Unia waren levendig, maar zorgden ook voor vooruitgang in de strijd tegen discriminatie. Zo werd in Brussel in 2017 een ordonnantie goedgekeurd die praktijktesten tegen arbeidsdiscriminatie toelaat. De federale regering volgde, iets voorzichtiger, begin 2018. 

Ook voor het samenleven was het een chaotisch jaar. De discussie over diversiteit en vooral over personen van niet-Belgische origine werd bitsiger. Het is vandaag moeilijk om thema’s aan te kaarten zoals inclusie, gelijkheid of neutraliteit zonder in identiteitskwesties te vervallen. Die tendens dreigt in de verkiezingsjaren 2018 en 2019 bovendien nog meer op de spits gedreven te worden.

Dit alles heeft gevolgen voor Unia. Vooral in Vlaanderen gaan er stemmen op die onze opdracht en onze standpunten in vraag stellen. Ze hebben moeite met ons onafhankelijk en interfederaal statuut. Nochtans doen steeds meer burgers beroep op onze hulp. Unia opende vorig jaar 2.017 nieuwe individuele dossiers: een stijging van 5,8% in vergelijking met 2016. Die stijging is het meest zichtbaar in de domeinen werk en justitie/politie. In de arbeidssector gaat het vooral om een stijging van de dossiers rond ‘raciale’ criteria, handicap en gezondheidstoestand. 

Onderwijs: inclusie, geen segregatie

Het Jaarverslag besteedt ook een belangrijk hoofdstuk aan het onderwijs. Uit de eerste editie van de Diversiteitsbarometer Onderwijs (februari 2018) blijkt dat leerlingen anders georiënteerd worden naargelang de kenmerken van de leerlingen en de positie van bepaalde scholen op de scholenmarkt. Leraren klagen bovendien het gebrek aan ondersteuning en middelen aan om met diversiteit in de klas om te gaan. Unia pleit dan ook voor voldoende middelen en steun voor leerkrachten om alle leerlingen bij te staan in een inclusieve schoolomgeving.

Huisvesting en media

Tot slot buigt het Jaarverslag zich ook op de laatste ontwikkelingen in twee andere domeinen: huisvesting en media (vooral internet en sociale media). In beide sectoren zien we wezenlijke en positieve evoluties, maar het is nog even wachten op de zichtbare gevolgen van de inspanningen en inzet van de betrokken actoren.

Eindpunt: inclusieve samenleving

In ons strategisch plan 2016-2018 pleit Unia voor een inclusieve samenleving. Er is op dit vlak vooruitgang: het thema staat hoog op de maatschappelijke agenda en we beseffen dat een oplossing zich steeds meer opdringt. Maar angst en terughoudendheid maken het vaak moeilijk om hier een sereen debat over te voeren. We moeten dan ook extra waakzaam zijn voor uitlatingen die op subtiele wijze onze mensenrechten ter discussie stellen.

Presentatie jaarverslagen in Vlaanderen

In de loop van 2018 presenteerde Unia haar jaarverslag in de verschillende Vlaamse centrumsteden. De regionale rapporten 2017, die voorgesteld werden aan de schepenen en verantwoordelijke ambtenaren, kan je hieronder downloaden: