De belangrijkste arresten inzake handicap (2020)

Unia werd uitgenodigd om mee te schrijven aan het boek "Les Grands arrêts en matière de handicap" (“De belangrijkste arresten inzake handicap”), uitgegeven in 2020 door Larcier, onder redactie van Isabelle Hachez en Jogchum Vrielink.

Opzet van het boek

Het opzet van het boek is om uiteenlopende rechterlijke beslissingen te verzamelen, kenbaar te maken en een eerste algemeen overzicht te bieden van de knelpunten met betrekking tot de rechten van personen met een handicap en de uitdagingen die deze met zich meebrengen voor de Belgische overheid. En dit om de wetgeving en de rechten van personen met een handicap te bevorderen.

Voorstelling van het boek

Dit boek in de collectie "Grands arrêts" over handicap brengt de belangrijkste arresten van het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie, de Raad van State, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie samen, en bevat commentaren van uittreksels van die gerechtelijke beslissingen door experten. Het boek behandelt verschillende onderwerpen, gaande van de definitie van handicap tot de rechten van personen met een handicap die van hun vrijheid zijn beroofd, het recht op waardigheid, het recht op gelijkheid, onderwijs, toegankelijkheid, het recht om te stemmen, ... om er maar een paar te noemen.

In haar voorwoord schrijft Françoise Tulkens dat “dit de eerste keer is dat bijna alle juridische kwesties die direct of indirect verband houden met de situatie van personen met een handicap worden voorgesteld, geanalyseerd en becommentarieerd.”

Bijdragen van Unia

Unia heeft (mee)geschreven aan bijdragen over redelijke aanpassingen, meervoudige en intersectionele discriminatie en over de kruising tussen handicap en ouderdom. Deze bijdragen zijn terug te vinden in het boek uitgegeven door Larcier.

Lees hier al enkele hoofdstukken

U kunt hier al enkele hoofdstukken uit het boek lezen:

En ook het artikel van de redactie op de Internationale Dag van Personen met een Handicap 2020: "Le 3 décembre, ou une invitation à penser collectivement les handicaps" door Isabelle Hachez en Jogchum Vrielink