Impact van de coronacrisis op personen met een handicap (2020)

Het rapport “COVID en mensenrechten: impact op personen met een handicap en hun naasten” toont de resultaten van een grote bevraging die in de lente van 2020 uitgevoerd werd. De bevraging laat ons toe de impact van de crisis op de situatie van veel mensen met een handicap in kaart te brengen, en legt het chronische gebrek bloot aan antwoorden op hun behoeften op vlak van ondersteuning, begeleiding, ambulante zorg, toegankelijke informatie en keuze van de woonplaats.

Sinds het begin van de lockdown in het voorjaar 2020, ontvangt Unia signalen van verenigingen die zich zorgen maken over de gevolgen van de COVID-19-maatregelen op het leven en de noden van personen met een handicap.

Personen met een handicap en hun omgeving meldden ook problemen bij de toegang tot winkels, gezondheidszorg en bijstand aan personen.

Als onafhankelijk mechanisme voor het toezicht op de toepassing van het VN-verdrag in België, heeft Unia het initiatief genomen een online bevraging te lanceren om de ervaringen van personen met een handicap en hun familieleden, die met hen in quarantaine zitten of van hen gescheiden leven, te verzamelen. 865 mensen namen de tijd om onze vragenlijst te beantwoorden, waarvoor we hen hartelijk bedanken.

De bevraging hielp ons om dringende aanbevelingen te formuleren aan de bevoegde overheden. Deze zullen in de toekomst hopelijk ook bijdragen aan de ontwikkeling van een strategie zodat mensen met een handicap in crisissituaties niet langer worden vergeten. Bij de toekomstige evaluatie van België zullen we de essentie van de bevraging ook rapporteren aan het VN-Comité inzake de rechten van personen met een handicap.