Brochure (2007): Discriminatie op de huisvestingsmarkt: hoe kan je reageren?

Huisvesting is een fundamenteel recht (dit staat zo in de grondwet – artikel 23) en is voor personen (individuen), gezinnen en gemeenschappen van vitaal belang: het vormt immers een kritische factor bij de bevordering van integratie of bij het uitbouwen van een zelfstandig leven; bv. bij personen met een beperkte mobiliteit.

Nogal wat personen ervaren een discriminatie op de huisvestingsmarkt. Het komt voor dat huiseigenaren niet bereid zijn om woningen aan bv. immigranten te verhuren of te verkopen. Anderen vragen uitzonderlijk hoge huren of borgsommen, verlangen onnodige documentatie en referenties of weigeren personen die zich borg stellen te accepteren.

Uit de individuele dossierbehandeling stellen onze collega’s vast dat zulk een discriminatie melden als omslachtig wordt beschouwd en bovendien is deze moeilijk te bewijzen.

De brochure 'Discriminatie op de huisvestingsmarkt: hoe kan je reageren?' tracht hieraan tegemoet te komen.

Downloads