Discriminatie op de huisvestingsmarkt (2019)

Het recht op degelijke huisvesting is vastgelegd in de Belgische grondwet. Maar in werkelijkheid maken drempels en discriminatie het moeilijk om toegang te krijgen tot de huurmarkt.

  • Wat zijn mijn rechten als huurder?
  • Wat zijn mijn plichten als eigenaar?
  • Ik ben een makelaar en mijn klant vraagt me om mensen uit bepaalde bevolkingsgroepen te weigeren. Moet ik gehoorzamen?

De antwoorden op deze vragen vind je in deze brochure, die voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geüpdatet werd na de regionalisering van de huurwet.

Deze brochure werd geschreven door Unia in samenwerking met de Brusselse staatssecretaris voor Gelijke Kansen, de Brusselse minister van Huisvesting en het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.