Brochure (2007): Onderneming en diversiteit, hoe staat het in de praktijk?

Tijdens het seminarie ‘Gelijkheid van kansen in het bedrijfsleven, hoe staat het in de praktijk?’ op 27/02/2007 werd de brochure « De onderneming en diversiteit, hoe staat het in de praktijk? » –  aan de deelnemers voorgesteld. 

Brochure (2007): Onderneming en diversiteit, hoe staat het in de praktijk?

De brochure werd gerealiseerd door het Centrum voor gelijkheid van kansen en Business and Society Belgium, met de steun van DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijkheid van kansen van de Europese Commissie.

Vergelijkbare publicaties