Brochure (2007): Onderneming en diversiteit, hoe staat het in de praktijk?

Tijdens het seminarie ‘Gelijkheid van kansen in het bedrijfsleven, hoe staat het in de praktijk?’ op 27/02/2007 werd de brochure « De onderneming en diversiteit, hoe staat het in de praktijk? » –  aan de deelnemers voorgesteld. 

De brochure werd gerealiseerd door het Centrum voor gelijkheid van kansen en Business and Society Belgium, met de steun van DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijkheid van kansen van de Europese Commissie.

Vergelijkbare publicaties

17 november 2021

COVID-19: een test voor de mensenrechten - tweede rapport (2021)

{title}

Unia volgt de aanpak van de coronapandemie op de voet. Die aanpak heeft immers nauwe banden met de antidiscriminatiewetgeving, de bescherming van minderheden, de inclusie van iedereen en dus ook de meest kwetsbaren onder ons en uiteraard de toegang tot en de daadwerkelijke uitoefening van mensenrechten voor iedereen. Het is vanuit deze invalshoek dat wij, als nationale mensenrechteninstelling en gelijkheidsorgaan, een tweede editie van het rapport ‘COVID-19: een test voor de mensenrechten’ (november 2021) publiceren.