Socio-economische Monitoring 2017: arbeidsmarkt en origine

Wat is de situatie van personen op de arbeidsmarkt, rekening houdend met hun origine en migratieachtergrond? Om op deze vraag te kunnen antwoorden, ontwikkelen Unia en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een specifiek meetinstrument: de Socio-economische Monitoring. Het derde rapport van deze monitoring vind je terug op deze pagina. 

Het rapport toont aan dat de kansen op de arbeidsmarkt nog steeds sterk bepaald worden door origine. En hoewel een betere opleiding bij alle groepen de deelname aan de arbeidsmarkt vergroot, laat het rapport zien dat er zelfs bij gelijke scholing hardnekkige ongelijkheden tussen origines blijven bestaan. Ontdek hier de belangrijkste resultaten. 

Tweejaarlijkse samenwerking met FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De Socio-economische Monitoring is het resultaat van een tweejaarlijkse samenwerking tussen Unia en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, met de steun van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en het Rijksregister. In 2013 en 2015 werden het eerste en het tweede rapport van de Socio-economische Monitoring gepubliceerd.

Het derde rapport bouwt hierop verder en brengt nieuwe elementen aan, zoals de introductie van de variabele ‘opleiding’ (laag, gemiddeld of hoog niveau) en een gedetailleerde analyse van de overheidssector. 

Studiedag Socio-economische Monitoring

Op maandagmiddag 18 juni 2018 stelden Unia en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de resultaten voor van het derde rapport van de Socio-economische Monitoring. Je kan de presentaties van die studiedag hier downloaden: Hoofdresultaten en Beschouwing bij de resultaten.

Download het rapport

Je kan het rapport downloaden op deze pagina. 

De volledige tabellen bij het rapport, met bijkomende cijfers en kruisingen, kan je raadplegen op de website van de FOD WASO

Vergelijkbare publicaties

17 november 2021

COVID-19: een test voor de mensenrechten - tweede rapport (2021)

{title}

Unia volgt de aanpak van de coronapandemie op de voet. Die aanpak heeft immers nauwe banden met de antidiscriminatiewetgeving, de bescherming van minderheden, de inclusie van iedereen en dus ook de meest kwetsbaren onder ons en uiteraard de toegang tot en de daadwerkelijke uitoefening van mensenrechten voor iedereen. Het is vanuit deze invalshoek dat wij, als nationale mensenrechteninstelling en gelijkheidsorgaan, een tweede editie van het rapport ‘COVID-19: een test voor de mensenrechten’ (november 2021) publiceren.