Studie 2010: Diversiteit en discriminatie in de sociale huisvesting

Een kritische benadering van de ‘sociale mix’. 

In deze studie staat het concept sociale mix in de sociale huisvesting in België centraal met een drieledige onderzoeksopdracht. Allereerst maken we een analyse van het debat betreffende sociale mix, met de daarin gebruikte definities en concepten. Daarnaast identificeren en analyseren we de bestaande lokale en regionale praktijken met betrekking tot sociale mix. De aandacht ging hierbij naar de juridische en ethische kwesties met betrekking tot het gevaar voor discriminatie. Ten slotte bekijken we ook de ontwikkeling van mogelijke alternatieve denkpistes en scenario’s.