Een parkeerplaats voor een huurster met een handicap

10 februari 2020
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Handicap

Kan het individueel toewijzen van een parkeerplaats in een gedeelde parking jaloezie opwekken bij andere bewoners? Unia legt uit wat redelijke aanpassingen zijn aan de syndicus van mede-eigendom van een gebouw. We vinden zo een oplossing voor een huurster die zich moeilijk kan verplaatsen.

Een persoon met een handicap heeft motorische en evenwichtsproblemen. Ze kan zich dan ook heel moeilijk verplaatsen. Ze woont op de benedenverdieping van een flatgebouw. Er is een privéparking aanwezig, maar de plaatsen daarvan zijn niet individueel toegewezen aan de bewoners. Ze kan zich dus niet altijd dicht bij de ingang van haar appartement parkeren. Die situatie bezorgt haar extra problemen.

Ze wil daarom graag de parkeerplaats het dichtst bij haar appartement toegewezen krijgen. Ze vraagt het aan de syndicus van mede-eigendom. Maar die weigert omdat hij bang is dat dit tot nog meer vragen zal leiden en dat het jaloezie zal opwekken bij de andere bewoners.

De vrouw vraagt vervolgens hulp aan Unia. Wij nemen contact op met de syndicus en leggen hem het begrip redelijke aanpassing uit. Na die ontmoeting stemt de syndicus ermee in om de parkeerplaats tegenover de ingang van het appartement aan de bewoonster toe te wijzen.

Meer weten?