Een rolstoel, dus geen huurwoning?

23 januari 2019
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Handicap

Tijdens hun zoektocht naar een eigen stekje, botst een koppel op een onbeschofte eigenaar. Die weigert resoluut om aan hen te verhuren, omdat de man van het koppel in een rolstoel zit. Unia contacteert het immokantoor, waarna het kantoor de eigenaar aanspreekt op zijn discriminerend gedrag.

Een koppel is via een immokantoor op zoek naar een nieuwe huurwoning. Wanneer het immokantoor een eerste woning voorstelt, gaat het koppel vol verwachting naar deze afspraak. Daar krijgen ze echter het deksel op de neus: de eigenaar weigert om te verhuren aan een rolstoelgebruiker, en beledigt bovendien het koppel.

Het immokantoor stelt na dit voorval een andere woning voor, die het koppel bovendien meer aanspreekt. Het koppel stuurt er wel op aan dat de eigenaar van de eerste woning wordt aangesproken op zijn gedrag. Unia neemt daarom contact op met de eigenaar en het immokantoor: de eigenaar wil niet in gesprek gaan, maar het immokantoor wel.

Het immokantoor benadrukt dat het niet de intentie had om in opdracht van de eigenaar te discrimineren, en dat ze de eigenaar willen aanspreken op zijn gedrag. Ze zijn er wel van overtuigd dat ze uiteindelijk een betere woonoplossing vonden voor het koppel. Om ervoor te zorgen dat dit soort situaties in de toekomst niet opnieuw voorkomt, contacteert het immokantoor de eigenaar. Het immokantoor:

  • bevestigt dat ze bij het voorstellen van kandidaten geen rekening houdt met het feit of een persoon al dan niet in een rolstoel zit;
  • geeft bovendien extra info over de antidiscriminatiewetgeving.  

Bovendien staat het immokantoor open om alle documenten en info van Unia over de antidiscriminatiewetgeving te ontvangen.

Meer weten?