Een plan tegen homofobe discriminatie op het werk!

16 juli 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

Een medewerkster van een psychiatrisch centrum is het slachtoffer van homofobie van haar collega's. In aanwezigheid van Unia wordt een bijeenkomst gehouden met de verschillende partijen. Zo komt er een einde aan de discriminerende situatie, krijgt de medewerkerster verontschuldigingen van het management en wordt er een actieplan opgesteld om de bewustwording te vergroten, informatie te verstrekken en discriminatie op de werkplek te bestrijden.

Een werkneemster was het slachtoffer van herhaalde homofobe opmerkingen op de werkplek. De vakbonden organiseerden een bijeenkomst met Unia, het management, de preventieadviseur en de vrouw zelf. Unia herinnerde aan het wettelijke kader en vroeg om preventieve maatregelen te nemen en ook maatregelen ter bescherming van het welzijn van de werkneemster. 

De persoon die de informatie over het privéleven van het slachtoffer bekend had gemaakt, verontschuldigde zich. Ze engageert zich ook voor een herstel tot een evenwichtige relatie tussen haar teamcollega's. Ook het management verontschuldigde zich voor het niet eerder ondernemen van sterke actie. 

Er is een actieplan opgesteld om toekomstige situaties van discriminatie te vermijden: 

  • herinneren aan het verbod op discriminatie en met name homofobe intimidatie; 
  • bewustmakings- en opleidingssessies over het wettelijk kader uitvoeren;
  • een interne campagne lanceren tegen homofobie op de werkplek;
  • duidelijke procedures bepalen voor slachtoffers van pesterijen om dit soort gedrag te melden en een opvolging te garanderen in een veilig kader. 

Meer weten?