Pestgedrag op werk onder handen genomen

3 maart 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap

Een medewerker wordt zwaar gepest en daarna ontslagen, omdat hij een autismespectrumstoornis heeft. Na het contact met Unia komen er redelijke aanpassingen en excuses van het management.

Een medewerker in een onderneming ondergaat meerdere mentale en fysieke pesterijen door zijn ASS (autismespectrumstoornis). Vervolgens wordt zijn contract beëindigd.

De man wenst schriftelijke excuses.

Na een gesprek met Unia, erkent het management zijn fouten (de pesterijen niet doorgeven, een medische analyse te doen tijdens een evaluatie van de medewerker, …) en biedt het het slachtoffer schriftelijke excuses aan. Ondertussen zijn twee personen ontslagen door de situatie.

Het management nam de volgende maatregelen:

  • De HR-manager zal regelmatig overleggen met een vertrouwenspersoon.
  • Als het pesten nog zou plaatsvinden, dan worden er eventueel (strenge) acties genomen tegen de pesters.
  • De leidinggeven zullen opleidingen geven over de verschillende actiedomeinen.
  • De onderneming engageert zich om samen te werken met de dienst Begeleiding en Training van Unia. Zo kunnen ze samen een handelingskader opstellen voor een efficiëntere aanpak. 

Meer weten?