Geen waarschuwingen naar langdurig afwezige werknemers met een handicap

3 januari 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: HandicapAndere gronden

Een werkgever zond waarschuwingen naar werknemers met een handicap omdat ze langdurig afwezig waren. Unia nam contact op met de werkgever, die stopte met het versturen van de mails.

De baas van een Waals maatwerkbedrijf stuurde systematisch waarschuwingen naar werkgevers die lange tijd afwezig waren. Die waarschuwingen werden vervolgens toegevoegd aan hun dossier. De reden? De werkgever wou de impact benadrukken van hun afwezigheid op de werkdruk van hun collega’s en op de organisatie van het team. Het waren vooral over werknemers met een handicap die de waarschuwingen kregen.

De vakbonden namen hierover contact op met Unia. Wij contacteerden vervolgens de werkgever. We gaven meer informatie over discriminatie op basis van de huidige of toekomstige gezondheidstoestand en handicap. De werkgever stemde er na deze info vervolgens mee in om deze praktijk te beëindigen, en om de waarschuwingen uit de persoonlijke dossiers van de betrokken werknemers te verwijderen.

Meer weten ?