Godsdienstleerkrachte mag hoofddoek dragen op school

22 oktober 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Een godsdienstleerkrachte en een school vonden samen een oplossing. De school liet de vrouw uiteindelijk haar hoofddoek dragen tijdens het lesgeven.

Een godsdienstleerkrachte die religieuze symbolen droeg, kreeg van de school de vraag om die niet meer te dragen op school. Anders zou haar contract niet worden verlengd. De leerkrachte riep de hulp in van Unia.

Unia contacteerde daarop de schooladministratie. We informeerden hen over het wettelijk kader en de bestaande rechtspraak rond dit thema. Een godsdienstleerkracht mag inderdaad religieuze symbolen dragen in de klas.

Na onze brief herzag de school haar standpunt. De lerares mag les blijven geven en mag hierbij religieuze symbolen dragen.  

Meer weten ?