Hoofdbedekking mogelijk tijdens buitenschoolactiviteiten

30 maart 2022
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Een moslima wilde haar hoofd bedekken tijdens schoolactiviteiten buiten het schoolgebouw. De directie weigerde dat. De leerling contacteerde Unia die met de schooldirectie onderhandelde om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor beide partijen. De directie stemde er uiteindelijk mee in dat de leerling buiten het schoolgebouw een hoofddoek mag dragen.

Een moslimmeisje gaat naar een katholieke middelbare school die hoofddeksels ten strengste verbiedt. Ze vraagt om een hoofddoek te dragen tijdens schoolactiviteiten die buiten het gebouw plaatsvinden. Het gaat onder meer om culturele activiteiten zoals bezoeken aan musea, bioscoopsessies en sportlessen die in een openbaar park plaatsvinden. De directie wees de vraag van het meisje af en was van plan haar regels te wijzigen, zodat het verbod op hoofddeksels niet langer beperkt zou blijven tot het schoolgebouw, maar ook daarbuiten zou gelden.

Unia kwam op vraag van het meisje tussenbeide om een alternatief te zoeken waarbij de godsdienstvrijheid van de studente werd gerespecteerd en tegelijk ook het besluit van de school om hoofddeksels in haar gebouwen te verbieden.

Na verschillende besprekingen tussen Unia en de directie gaf deze laatste toestemming voor het dragen van hoofdbedekking die aangepast is om sport te beoefenen tijdens buitenlessen. Ze aanvaarde ook het dragen van hoofddeksels tijdens culturele bezoeken of schoolreisjes, voor zover dit niet in strijd is met de regels van de bezochte plaatsen.