Rechtbank verbiedt hoofddoekenverbod Luikse hogeschool: Unia reageert tevreden

5 oktober 2016
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Het verbod in een Luikse Hogeschool op het dragen van “ juwelen of kleding die een filosofische, religieuze of politieke voorkeur tonen” is afgevoerd door de Luikse rechtbank van eerste aanleg. Concreet zou het schoolreglement studenten die een hoofddoek dragen, weren.

Unia opende al een dossier en ging aan tafel zitten met de bewuste hogeschool. Daarbij haalden we onze aanbeveling uit 2013 naar boven die zegt dat zo’n verbod disproportioneel is en dus discriminerend is. Unia is opgetogen dat de rechter die redenering volgde. Hij voegde eraan toe  dat “de hoofddoek noch een obstakel is voor het onderwijs noch een spanningsbron op zich vormt.”           

Proportionaliteit

"De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om vreedzaam te geloven wat je wil: dat zijn de twee fundamentele uitgangspunten hier. Hoe fundamenteel die vrijheid ook is, absoluut is ze niet. Als ze eventueel beperkt wordt, moet dat zorgvuldig beschreven worden en steeds gerechtvaardigd en proportioneel zijn. Dat was niet het geval bij het verbod van de Luikse Hogeschool,’ zegt Els Keytsman, directeur van Unia.

"Dit soort beperkingen belemmert de toegang tot onderwijs, wat op zich een obstakel kan zijn wanneer je werk zoekt. Het gaat hier trouwens over volwassenen. Daarmee moet je rekening houden bij zulke maatregelen. Op dat moment ben je de vrijheid van godsdienst aan het ondermijnen.”  

Omzendbrief

Unia dringt aan op een omzendbrief voor  het onderwijs die uitlegt hoe gekeken moet worden naar levensbeschouwelijke tekens op school.  Vandaag is dat afhankelijk van school tot school of van de inrichtende macht.

Vergelijkbare artikels