“Moedertaal Frans” vervangen in een personeelsadvertentie

10 februari 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme

Van kandidaten eisen dat ze Frans als moedertaal hebben, is discriminerend. En het is niet noodzakelijk. Het volstaat om van de kandidaten een “zeer goede kennis van het Frans” te vragen.

Een Centrum voor Beroepsopleiding publiceert een personeelsadvertentie voor een functie als opleidingsadviseur. In de advertentie staat dat kandidaten Frans als moedertaal moeten hebben.

Unia neemt contact op met het Centrum voor Beroepsopleiding en wijst erop dat zo'n selectievoorwaarde een onrechtstreekse discriminatie is van personen met een migratieachtergrond. De kandidaten met een migratieachtergrond van wie Frans niet de moedertaal is maar die de taal voldoende beheersen, worden zo in de zin van de wet ten onrechte benadeeld door dat selectiecriterium.

Het Centrum voor Beroepsopleiding reageert door de problematische voorwaarde aan te passen. In plaats daarvan vermeldt het dat kandidaten een “zeer goede kennis van het Frans” moeten hebben.  

Meer weten?