Multifunctionele sjaal als bedrijfskledij?

1 augustus 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Een studente werkte als productiearbeidster en werd tijdens de uitoefening van haar job gevraagd haar hoofddoek uit te doen omwille van het neutraliteitsbeleid van het bedrijf. De studente weigerde dit en werd vervolgens niet meer gevraagd. De studente denkt dat ze gediscrimineerd werd op grond van haar geloof en contacteerde Unia. 

Unia stelde vast dat er in het bedrijf geen richtlijnen bestaan over het dragen van religieuze symbolen en dat de studente niet op voorhand werd geïnformeerd over het neutraliteitsbeleid. Bijkomend blijkt er evenmin sprake van een effectief geschreven neutraliteitsbeleid waardoor de niet-verlenging van de studentenovereenkomst inderdaad als discriminatie kan beschouwd worden.

De werkgever erkende na de gesprekken met Unia deze fout en betaalde een schadevergoeding aan de studente. Het bedrijf engageerde zich ook om te onderzoeken hoe een multifunctionele sjaal als bedrijfskledij kan geïntegreerd worden waardoor werkneemsters hun hoofd kunnen bedekken indien zij dit wensen. 

Meer weten?