School grijpt in na pestgedrag

18 juni 2018
Actiedomein: SamenlevingOnderwijs
Discriminatiegrond: Racisme

Wanneer haar dochtertje op school gepest wordt omwille van haar huidskleur, roept de mama de hulp in van Unia. Het kindje loopt school in een kleine gemeente, en heeft weinig klasgenootjes met een migratieachtergrond.

Unia neemt contact op met de school. Uit dat contact blijkt dat de school weinig ervaring heeft met leerlingen met een migratieachtergrond, en dat ze zoekende is op het gebied van een diversiteitsbeleid. De school meent wel accuraat te reageren op pesterijen. Tijdens het gesprek met Unia spreekt de school af om extra in te zetten op een anti-pestbeleid, en daarbij verschillende doelgroepen te betrekken:

  1. De ouders krijgen meer informatie over het anti-pestbeleid. Ze worden ook geïnformeerd over concrete mogelijkheden bij pestgedrag en over de thematische klasactiviteit rond discriminatie (zie verder).
  2. De leerlingen werken samen tijdens een klasactiviteit rond discriminatie.
  3. Ook de leraren zullen gesensibiliseerd worden rond discriminatie: bijvoorbeeld via een associatietest, of via een vorming over hoe ze kunnen omgaan met racistische/discriminerende uitspraken.

Bij de uitwerking van de laatste twee punten kan de school op de ondersteuning van Unia rekenen.

Tot slot brengt Unia ook de mama van de leerlinge en de school samen aan tafel. Tijdens dit bemiddelingsgesprek vervult Unia de rol van bemiddelaar. Het gesprek herstelt de goede communicatie tussen de mama en de school.

Meer weten?