Racistische uitspraken tijdens zaalvoetbal

26 februari 2018
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme

Nadat een zaalvoetbalspeler opmerkingen krijgt van medespelers zoals ‘als ge in België wilt wonen, moet ge u aan de regels houden’ en ‘ga toch terug naar uw land!’, wordt het hem te veel. Hij vraagt aan de scheidsrechter of hij de opmerkingen heeft gehoord, maar de scheidsrechter zegt van niet. De speler wordt daarop agressief.

Hoewel er tijdens de zaalvoetbalwedstrijden vaak racistische uitspraken vallen, wordt daarop bijna nooit gereageerd door de scheidsrechter. In een bepaalde wedstrijd wordt het daarom één van de spelers te veel. Hij verliest zijn beheersing wanneer de scheidsrechter zegt dat hij de racistische uitspraken niet gehoord heeft. En hoewel zijn medespelers hem tegenhouden, krijgt de speler daarop een rode kaart.

De ploegleider belooft aan de speler om verzet aan te tekenen tegen de rode kaart. Hij doet dit echter nooit, hoewel hij zegt dat hij het wel heeft gedaan. Een andere speler stuurt een mail naar de FROS Amateursportfederatie over het racisme, maar de mail blijft onbeantwoord. 

Unia bemiddelt

Het lokale contactpunt van Unia in Leuven neemt vervolgens contact op met Geert Alaerts van FROS Leuven. Hij erkent het probleem van racisme in het zaalvoetbal en de moeilijke positie van de scheidsrechters. Bovendien is hij bereid om samen een project op te starten om racisme in het zaalvoetbal aan te kaarten.

Dezelfde dag nog plaatst hij dit bericht op de startpagina van de website:

“Jammer genoeg kregen we vandaag melding van herhaalde racistische uitlatingen op het terrein in onze competitie. Het FROSLZV wil benadrukken dat beledigende uitspraken op basis van ras, geloof, geaardheid, uiterlijk, afkomst,… absoluut niet thuishoren op het zaalvoetbalveld.

We vragen dan ook nadrukkelijk aan alle spelers en supporters om zich van zulke uitspraken te onthouden. En als ze deze vaststellen dit te melden aan de scheidsrechter en dit gedrag niet te tolereren.

Aan de scheidsrechters vragen we met aandrang om dergelijke uitspraken niet toe te staan op het terrein. We vragen om hier actief tegen in te gaan en ze te behandelen als verbaal agressief gedrag.”

FROS Leuven ging ook in gesprek met de speler zelf en luisterde naar zijn ideeën. Er werd een samenwerking opgestart, met Unia en andere partners, om hier een breder project rond uit te bouwen.  

Meer weten?