Schaatspistes op de kerstmarkt toegankelijk voor iedereen

28 november 2019
Discriminatiegrond: Handicap

Een gezin dat ernaar uitkeek om samen te gaan schaatsen op de kerstmarkt, botst op de veiligheidsvoorschriften van de schaatspiste. Hun dochtertje heeft een beperking waardoor ze geen schaatsen kan aandoen, en dus stelt het gezin voor dat ze zonder schaatsen mee het ijs op gaat. De uitbater van de ijspiste zegt nee, want vindt het niet veilig.

Na een gesprek met de uitbaters van de kerstmarkt – die ook in andere steden kerstmarkten organiseren - stelt Unia een advies op over de toegankelijkheid van ijspistes. Hiervoor nemen we eerst en vooral contact op met Sport Vlaanderen, en vragen we hen advies en een inschatting van de veiligheidsrisico’s. De uitbaters stellen zich daarna constructief op en nemen extra initiatief om de kerstmarkt toegankelijker te maken.

Sport Vlaanderen ziet geen grote veiligheidsrisico’s

Volgens Sport Vlaanderen zijn er geen bijzondere veiligheidsproblemen wanneer iemand het ijs betreedt zonder schaatsen. De risico’s zijn dan vergelijkbaar met die van gebruikers mét schaatsen.

Enkel bij grote drukte is er een verhoogd risico, want dan is de kans op een botsing tussen personen groter. Een persoon die dan geen schaatsen draagt, kan de impact bij een botsing minder goed opvangen. Afhankelijk van de schoenen die die persoon draagt, heeft hij of zij ook een hoger risico op verwondingen door de schaatsmessen van andere schaatsers.

Recht op redelijke aanpassingen, ook op de ijspiste

Wanneer iemand met een handicap het ijs wil betreden zonder schaatsen, kunnen we dit zien als een vraag naar redelijke aanpassingen. De uitbater mag de toegang tot het ijs dus niet verbieden. De uitbater kan wel:

  • bij grote drukte waarschuwen voor de risico’s en het betreden van de ijsbaan afraden – maar niet verbieden;
  • aanraden om stevig schoeisel te voorzien;
  • voorstellen om een schaatsrek (zie afbeelding) te gebruiken om extra bescherming te geven;
  • vragen aan gebruikers van een elektrische rolstoel om op het ijs naar manuele stand over te schakelen.

Wat met aparte schaatsmomenten?

Unia raadt af om expliciet aparte schaatsmomenten te organiseren voor personen met een handicap. Wat wél kan, is het organiseren van rustige schaatsmomenten of ‘gewenningsmomenten’ voor een breed publiek. De uitbater van de piste kan een persoon met een beperking die met een rolstoel of een ander hulpmiddel zonder schaatsen de piste wil betreden, bijvoorbeeld de keuze geven om op die momenten te komen.

Unia wil samen werken aan een inclusieve samenleving, waarin meten met een handicap gelijkwaardig en maximaal kunnen participeren aan evenementen, samen met anderen. Het betreden van de ijspiste is zoals voor elke gebruiker op eigen risico.

Uitbater ijspiste kerstmarkt denkt mee

De uitbaters van de kerstmarkt grijpen het incident vervolgens aan om te onderzoeken welke maatregelen er bijkomend kunnen genomen worden om de gelijke toegang voor iedereen te verzekeren. Uit het overleg blijkt dat de zaakvoerders aandachtiger willen worden voor de noden van personen met een handicap op hun evenementen:

  • ze stelden een aantal concrete ondersteuningsvragen aan Unia;
  • ze willen zich engageren om concrete maatregelen te nemen en deze te communiceren naar personen met een handicap;
  • ze staan ervoor open om deze engagementen vast te leggen in een charter.

De uitbater zorgde er bovendien voor om aan de ingang van de schaatsverhuren een scanbare QR-code te hangen, met daarin een link naar het advies van Unia.

Meer advies in je stad of gemeente?

  • INTER Vlaanderen geeft concreet (technisch) advies over toegankelijke evenementen.
  • In sommige steden bestaan er ook toegankelijkheidsambtenaren en werkgroepen toegankelijkheid die actief mee kunnen nadenken over de toegankelijkheid van je evenementen.