Sociale huisvestingsmaatschappij voortaan wel aanwezig bij eerste huisbezoek

22 april 2022
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Andere gronden

Een vrouw die op een sociale woning wachtte, kreeg een woning in slechte staat aangeboden. De verantwoordelijke voor de sociale huisvesting neemt niet deel aan de inspectie en weigert de slechte staat van de accommodatie te erkennen. Hij legt de vrouw uit dat als zij de woning niet accepteert, zij van de wachtlijst zal worden geschrapt.

Een vrouw wordt door de sociale huisvestingsmaatschappij uitgenodigd om een appartement te bezoeken. Ze krijgt de sleutels om het alleen te gaan bezoeken. Na lang zoeken en wachten voor een appartement, ontdekt zij een appartement in zeer slechte staat. Zij vertelt dit aan de sociale huisvestingsmaatschappij. Deze reageerde met te zeggen dat het appartement wel geschikt was. De medewerker voegde eraan toe dat indien zij het appartement niet zou aanvaarden, zij van alle Brusselse wachtlijsten voor sociale huisvesting zou worden geschrapt.

Na een zeer moeilijk gesprek op het huisvestingskantoor, krijgt de vrouw  een ernstige crisis. Ze wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt een posttraumatische stressstoornis vastgesteld als gevolg van een zwaar emotionele schok. 

De vrouw neemt contact op met Unia, die de twee partijen samenbrengt: de sociale huisvestingsmaatschappij stuurt  een verontschuldigingsbrief naar de vrouw. De sociale huisvestingsmaatschappij beslist om mensen niet meer alleen op huisbezoek te laten gaan en hen te begeleiden.