Sensibilisering in plaats van intimidatie van een homoseksuele collega 

12 mei 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

Een vrouw wordt aangenomen in een openbare dienst. Wanneer haar diensthoofd ontdekt dat de toekomstige collega samenwoont met een vrouw, deelt zij deze (vertrouwelijke) informatie met de teamleden. Hierop volgen homofobe opmerkingen en pesterijen tegenover de nieuwkomer. Unia grijpt in om oplossingen te vinden.

Wanneer een vrouw wordt aangenomen, deelt zij haar gezinssamenstelling mee aan haar diensthoofd. Deze ontdekt dat de toekomstige collega samenwoont met een vrouw. Vervolgens deelt zij deze informatie, hoewel die vertrouwelijk is, met andere leden van het team. De collega's, die op de hoogte zijn van de seksuele geaardheid van de nieuwe werkneemster, vallen haar lastig. Ze negeren haar, weigeren haar te kussen of maken denigrerende opmerkingen.

De vrouw neemt uiteindelijk contact op met Unia, dat een bemiddelingsbijeenkomst organiseert met de werkneemster en de directie. Tijdens dit gesprek herinnert Unia de directie aan de beginselen van non-discriminatie. Een akkoord is bereikt en oplossingen zijn ingevoerd: het diensthoofd biedt haar verontschuldigingen aan de werkneemster aan en er wordt een sensibiliseringscampagne voor het team georganiseerd.