Verzekeraar schrapt clausule die discrimineert op basis van leeftijd

29 augustus 2018
Discriminatiegrond: Leeftijd

Na een sterftegeval weigert een verzekeraar om een nabestaande te vergoeden, hoewel zijn moeder een overlijdensverzekering heeft. Dat komt door een clausule in het contract, die discriminatoir is voor klanten ouder dan 70 jaar. Na de tussenkomst van Unia stemt de verzekeraar ermee in om geen rekening te houden met deze clausule en de zoon te vergoeden.

Een vrouw die ouder is dan 70, sterft na een val. Ze had een overlijdensverzekering die gelinkt was aan haar bankrekening. Die verzekering voorziet dat het oorzakelijk verband tussen het ongeval en het overlijden moet aangetoond worden in de 12 maanden na het ongeval. Maar: deze termijn wordt teruggebracht naar 30 dagen voor personen ouder dan 70 jaar. Omdat de vrouw meer dan 30 dagen na haar val overleed, weigert de verzekeraar om de familie te vergoeden. Haar zoon roept de hulp van Unia in.

Na de tussenkomst van Unia stemt de verzekeraar ermee in om geen rekening te houden met de clausule, en om de zoon te vergoeden. Bovendien beslist de verzekeraar om dit onderscheid op basis van leeftijd te schrappen: de termijn van 12 maanden geldt vanaf nu voor iedereen.

Meer weten ?