Arbeidshof Antwerpen, 14 juni 2021

14 juni 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Twee maanden na zijn aanwerving is een bediende slachtoffer van een arbeidsongeval naar het werk. Uiteindelijk blijkt een ingreep nodig. Zodra de werkgever het doktersattest ontvangt met de vermoedelijke tijd van afwezigheid ontslaat hij de bediende die niet zou voldoen voor de functie. Op 22 juni 2020 stelt de arbeidsrechtbank dat er wel degelijk sprake is van discriminatie.

Datum: 14 juni 2021

Instantie: Arbeidshof Antwerpen

Criterium: gezondheidstoestand

Domein: arbeid

Feiten:

Twee maanden na zijn aanwerving is een bediende slachtoffer van een arbeidsongeval naar het werk. Uiteindelijk blijkt een ingreep nodig. Zodra de werkgever het doktersattest ontvangt met de vermoedelijke tijd van afwezigheid, ontslaat hij de bediende die niet zou voldoen voor de functie. Op 22 juni 2020 stelt de arbeidsrechtbank dat er wel degelijk sprake is van discriminatie.

Beslissing:

Het Arbeidshof bevestigt het vonnis van 22 juni 2020 van de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof.Antwerpen, 14-06-2021

Downloads