Arbeidshof Antwerpen, 8 december 2021

8 december 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een bediende moet een operatie ondergaan aan de pols en is hierdoor afwezig. Wanneer ze het werk hervat wordt ze ontslagen. De werkgever verwijt haar dat ze toch de telefoon had kunnen opnemen maar stuurde geen controlearts. De arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout,  meent, bij vonnis van 12 oktober 2021, dat de chronologie van de feiten en een geluidsopname wel degelijk aantonen dat het ontslag te wijten is aan de ziekte.

Datum: 8 december 2021

Instantie: Arbeidshof Antwerpen

Criterium: gezondheidstoestand

Actiedomein: arbeid

Beslissing:

Het arbeidshof bevestigt de uitspraak geveld in eerste aanleg.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof.Antwerpen, 8-12-2021

Downloads