Arbeidshof Bergen, 15 maart 2019

15 maart 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Binnen een bedrijf starten de voorbereidingen voor de sociale verkiezingen. Op de lijst die hiertoe door de C.S.C. (de Franse naam van de Algemeen Christelijke Vakverbond) wordt neergelegd, staat een personeelslid dat tot het kader behoort. De werkgever weigert deze lijst op grond van de cao die geldt binnen het bedrijf, volgens welke enkel bedienden op de lijsten kunnen voorkomen.

Datum: 15 maart 2019

Instantie: arbeidshof Bergen

Criterium: syndicale overtuiging

Beslissing:

Een deel van het arrest betreft de grondwettelijkheid van bepaalde artikels van de cao. Inzake de discriminatie op grond van syndicale overtuiging meent het Hof dat de weigering van de kandidatuur van het kaderlid wel degelijk een discriminatie uitmaakt die hem het potentieel recht ontzegt om als vakbondsafgevaardigde collectieve onderhandelingen te voeren.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof. Mons, 15-03-2019

Downloads