Arbeidshof Bergen, 2 april 2021

2 april 2021
Actiedomein: WerkOnderwijs
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een leerkracht lager onderwijs lijdt aan multiple sclerose. Tussen 2011 en 2015 weigert de werkgever redelijke aanpassingen te treffen. Pas daarna wordt, na tussenkomst van Unia, op bepaalde punten toegegeven. Het is pas na een gerechtelijke bemiddeling dat de werkgever zijn verplichtingen nakomt, hoewel hij blijft weigeren de discriminatie te erkennen. Bij beslissing dd. 10 januari 2020 beslist de arbeidsrechtbank te Charleroi dat er wel degelijk sprake is van discriminatie.

Datum: 2 april 2021

Instantie: Arbeidshof Bergen

Criterium: handicap

Thema:

Een leerkracht lager onderwijs lijdt aan multiple sclerose. Tussen 2011 en 2015 weigert de werkgever redelijke aanpassingen te treffen. Pas daarna wordt, na tussenkomst van Unia, op bepaalde punten toegegeven. Het is pas na een gerechtelijke bemiddeling dat de werkgever zijn verplichtingen nakomt, hoewel hij blijft weigeren de discriminatie te erkennen.

Bij beslissing dd. 10 januari 2020 beslist de arbeidsrechtbank te Charleroi dat er wel degelijk sprake is van discriminatie. De leerkracht kan aanspraak maken op een schadevergoeding van zes maanden loon. En dat zelfs indien de situatie intussen is opgelost, aangezien er risico op herhaling bestaat.

Beslissing:

Het Arbeidshof bevestigt de beslissing die in eerste aanleg werd geveld.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: ArbH.Bergen, 2-04-2021

Downloads