Arbeidshof Brussel, 15 juni 2021

15 juni 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een professionele basketbalspeler verzwijgt bij de ondertekening van zijn contract dat hij de ziekte van Crohn heeft. Hij wordt ontslagen en stelt een vordering in onder andere op grond van discriminatie omwille van handicap. In eerste aanleg wordt zijn vordering afgewezen.

Datum: 15 juni 2021

Instantie: Arbeidshof Brussel

Criterium: handicap

Actiedomein: arbeid

Beslissing:

Het Arbeidshof bevestigt de uitspraak geveld in eerste aanleg. De handicap heeft immers tot gevolg dat er niet voldaan is aan de wezenlijke en bepalende beroepsvereiste, namelijk topprestaties neerzetten.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof.Brussel, 15-06-2021

Downloads